Hemlock

Hemlock HEMLOCK
Toepassingen: Hoofdzakelijk voor binnenwerk zoals plafond- en wandbetimmeringen, lijsten, binnendeuren en kozijnen, buitenkozijnen en buitendeuren, carrosserievloeren, meubelbinnenwerk, kisten, kratten, bezemstelen, papier en tal van andere uiteenlopende toepassingen. Wegens het ontbreken van hars is het uitermate geschikt voor de bouw van sauna\'s. Het droge hemlock is reukloos en is daarom zeer geschikt voor de productie van kisten en vaten.
Andere namen: 1. Western hemlock: west coast hemlock, Brits Columbia hemlock, Prince Albert fir, Alaska pine, Pacific hemlock. 2. Eastern hemlock: Canadian hemlock, white hemlock. 3. Chinees hemlock (Nederland), Chinese hemlock, tieshan (China).
Botanische naam: 1. Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. 2. Tsuga canadensis (L.) Carr. 3. Tsuga chinensis (Franch.) E. Pritz.
Familie: Pinaceae.
Groeigebied: 1. Westelijk Noord-Amerika, aangeplant in Groot-Brittannië. 2. Oostelijk Noord-Amerika. 3. China, Formosa.
Boombeschrijving: 1. Hoogte 30-40 m, maximaal 50 m, met een diameter van 1,2 m, maximaal 1,8-2,4 m. 2. Hoogte 18-23 m, met een diameter van 0,6-1,2 m. 3. Niet bekend.
Aanvoer: Gekantrecht hout, triplex en halffabrikaten.
Houtbeschrijving: Hoewel hier drie soorten hemlock worden genoemd, kunnen deze voor de meeste toepassingen zonder bezwaar door elkaar worden gebruikt. In het algemeen wordt western hemlock wat hoger gewaarderd dan eastern hemlock. In de handel komt hoofdzakelijk western hemlock voor, waarvan de draad meestal recht is en gemiddeld smallere groeiringen heeft en wat minder splinterig is dan eastern hemlock. De kleur varieert van witachtig tot licht geelbruin, soms met een wat rossige tint. Tussen kernhout en spint is geen duidelijk kleurverschil waar te nemen. Het hout bevat geen harsgangen. Het donkere laathout, dat gewoonlijk een roodachtige kleur heeft, veroorzaakt een groeiringpatroon op de langsvlakken, maar dit is minder opvallend dan bij douglas. In hemlock komen soms van nature kleine witte vlekjes voor (white specks). Hemlock is een houtsoort die snel water opneemt. Hiermee dient terdege rekening te worden gehouden bij toepassing in de gevel.
Houtsoort: naaldhout
Draad: Recht, soms wat onregelmatig.
Nerf: Fijn.
Volumieke massa: 1. (440-)490 (-520) kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers 650-700 kg/m3. 2. 470 kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers 800-900 kg/m3. 3. 500-608 kg/m3 bij 12% vochtgehalte.
Werken: Middelmatig.
Drogen: Langzaam. Met zorg kan hemlock goed kunstmatig worden gedroogd en de neiging tot het vormen van kleine oppervlaktescheurtjes wordt bedwongen.
Bewerkbaarheid: Goed, maar voor een glad oppervlak is scherp gereedschap vereist. De kwasten zijn echter harder dan die van Europees grenen. Hemlock is soms echter wat bros, zodat men voor verbrokkeling van het kopse vlak moet oppassen.
Spijkeren en schroeven: Goed.
Lijmen: Goed.
Buigen: Vermoedelijk slecht.
Oppervlakafwerking: Goed.
Duurzaamheid: Kernhout Schimmels 4. Anobium G. Termieten G. Spint Hylotrupes G. Anobium G.
Sterkteklasse:  
Impregneerbaarheid: Kernhout 3, voor aangeplant hemlock 2. Spint 2.
Bijzonderheden: Partijen hemlock kunnen een deel fir (dennen) bevatten, dat overeenkomstige eigenschappen bezit.
Toepassingen: Hoofdzakelijk voor binnenwerk zoals plafond- en wandbetimmeringen, lijsten, binnendeuren en kozijnen, buitenkozijnen en buitendeuren, carrosserievloeren, meubelbinnenwerk, kisten, kratten, bezemstelen, papier en tal van andere uiteenlopende toepassingen. Wegens het ontbreken van hars is het uitermate geschikt voor de bouw van sauna\'s. Het droge hemlock is reukloos en is daarom zeer geschikt voor de productie van kisten en vaten.
Kwaliteitseisen: Western hemlock/Fir en Chinees hemlock zijn genoemd in de KVT 1995, Kwaliteit van houten gevelelementen. Dit betekent dat met hemlock/Fir en Chinees hemlock kozijnen met KOMO-productcertificaat kunnen worden vervaardigd. Hemlock wordt genoemd in de BRL 0601 Houtverduurzaming onder vacuüm en druk. Betreft de impregneerbaarheid van de houtsoort.